Miten perustaa yritys?

478899-stack-of-papersEnnen yrityksen perustamista on tietenkin oltava liikeidea. Liikeidea voi olla täysin uusi tai sovellettu aiemmasta liikeideasta, esim. franchising-mallia käyttäen. Liikeidea kannattaa kirjoittaa paperille ja laatia ainakin pienimuotoinen liiketoimintasuunnitelma.Yrityksen perustamisen vaikeus tai helppous itsessään riippuu siitä, minkä yritysmuodon tuleva yrittäjä valitsee. Ylivoimaisesti yleisin yritysmuoto on toiminimi, joka työllistää vain yhden henkilön. Toiminimen perustaminen on suhteellisen helppoa ja epäbyrokraattista ja esimerkiksi kirjanpitovaatimukset alhaisemmat kuin isommille yrityksille. Toiminimen jälkeen yleisin yritystyyppi on pienyritys. Vinkkejä pienyrityksen perustamiseen antavat monet tahot kuten ELY-keskukset, uusyrityskeskukset sekä yrittäjäjärjestöt. Käytännössä perustettavat yritykset ovat nykyään suurimmaksi osaksi toiminimiä. Pienyritykset saattavat olla osakeyhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, avoimia yhtiöitä tms. Näiden perustaminen on toiminimen perustamiseen verrattuna monimutkaisempaa ja muodollisempaa, ja siitä on laadittava perustamisilmoitus.On tärkeää ymmärtää, että yrittäjän on hallittava monia liiketoiminnan osa-alueita. Aiemmassa työelämässä kertynyt ammattitaito on usein eduksi, mutta se ei ole välttämätöntä. Tärkeää on halu oppia uutta ja kova paineensietokyky sekä perinteisesti yrittäjyyteen liitetty ahkeruus. Muodollisia osa-alueita joiden hallitseminen yritystä perustaessa on tärkeää ovat muun muassa kirjanpito, markkinointi, lainsäädännöllisten seikkojen hallinta sekä tietysti myytävän tuotteen tai palvelun ja alan tuntemus. Kaikkea ei tarvitse osata heti alussa ja moni asia voidaan ulkoistaa esim. tili-, asianajo- tai mainostoimistoille.Internet on kulta-aitta yrittäjäksi aikovalle, sillä jo muutamalla hakukoneessa tehdyllä haulla alkavalla yrittäjällä on sadoittain neuvoja ja kokemuksia, joista ottaa vaari.