Yrittäjyys

shutterstock_139733134Poliitikot eivät turhaan kutsu yrittäjyyttä valtakunnan selkärangaksi. Yrittäjyys on yleensä pienimuotoista liiketoimintaa ja yrittäjä oman arkensa sankari, joka parhaassa tapauksessa toteuttaa unelmaansa ja saa yritykseensä sijoittamastaan pääomasta tuottoa. Yrittäjyys on hyvin yleistä – noin joka kymmenes työllinen suomalainen on yrittäjä, ja suhteellisesti eniten yrittäjiä Suomessa löytyy Ahvenanmaalta. Yritykset työllistävät useamman kuin joka neljännen suomalaisen, joten verotulojen kertymisen kannalta sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamisen kannalta yrittäjyys ja sen vaaliminen on hyvinvoivalle yhteiskunnalle äärimmäisen tärkeää.Yrittäjyyttä on perinteisesti pidetty kutsumuksena, mutta nykyään moni ryhtyy yrittäjäksi myös olosuhteiden pakosta, sillä esimerkiksi parturi-kampaajat joutuvat yleensä pyörittämään omaa toiminimeään tai kampaamoaan ja pitämään kirjanpitoa. Yhden henkilön työllistävät toiminimet ovatkin yleisin yrittäjyyden muoto ja toiminimet työllistävät leijonanosan yrittäjistä. Pakkoyrittäjyys on Suomessa moniin muihin länsimaihin verrattuna harvinaista, mutta asia on silti herättänyt keskustelua, sillä yrittäjyys pitää sisällään vastuita, joiden ottamisen on oltava vapaaehtoista ja sitoutunutta.

Yrittäminen Suomessa

Kuten sanottua, yrittäjä on usein kutsumusammatti. Yhteiskunta tukee yrityksen perustamista monenlaisin tavoin, joskin politiikassa käydään jatkuvaa keskustelua siitä, onko yrittäminen Suomessa tehty liian vaikeaksi mm. byrokratian tai verotuksen takia. Toisaalta kansainvälisissä mittauksissa yrittäjien asiat ovat Suomessa hyvin erilaisten tukien, alhaisen korruption, kattavan lainsäädännön ja sosiaaliturvan sekä hyvän turvallisuustilanteen ansiosta. Yrittäjäksi ryhtyvällä ei aina tarvitse olla omaa liikeideaa, vaan franchising-yrittäjyys eli olemassa olevan brändin hyödyntäminen lisenssimaksuja maksamalla on kasvussa. Esimerkiksi suurin osa Suomessa toimivista McDonald’s- ja Subway-ravintoloista toimii franchising-periaatteella.Yritykset ovat Suomessa yleensä pieniä. Lähes 99 prosenttia kaikista maassamme toimivista yrityksistä on alle 50 henkeä työllistäviä pienyrityksiä. Pienyrittäjyys on Suomessa ollut voimakkaassa kasvussa viimeisten kymmenen vuoden aikana ja pienet ja keskisuuret yritykset ovat työllistäneet yli kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin suurina pidettävät, vähintään 250 henkeä työllistävät yritykset. Pienten ja keskisuuret yritysten – jotka tunnetaan myös pk-yrityksinä – merkitys on koko maan bruttokansantuotteen kannalta suuri. Lähes 40 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta on nimittäin peräisin pk-yrityksistä ja kaikkien näiden yritysten takaa löytyy alun perin ihminen, jolla oli idea – yrittäjä.